Algemeen

Dat staat uitgelegd op de pagina over Aanmelding en matching. Neem met vragen gerust contact (zie contactgegevens in de footer) met ons op.

Dat staat uitgelegd op de pagina voor ouders bij Ouderbijdrage. Mocht u meer vragen hebben kunt u bellen met de administratie.

In de brugklassen wordt vanaf het schooljaar 2018-2019 gewerkt met laptops. U kunt deze via de school op voordelige wijze aanschaffen. Voor meer informatie kunt u kijken op de informatiepagina over de laptops.

Neemt even contact op met de afdelingsleider van zoon of dochter. Neem met andere vragen over de ouderbijdrage contact met de administratie op.

 schoolkosten@calandlyceum.nl

Als je bij ons op school komt, krijg je contactgegevens van de docenten, zodat je met vragen of voor meer informatie bij hen terecht kunt. Dit geldt ook voor ouders.

Leerlingen die bij ons op school komen krijgen een leerlingnummer en wachtwoord van ons, in combinatie met een kennismaking in de computerlokalen. Ook hun ouders krijgen een inloggegevens. Je krijgt dan ook de gegevens van de Servicedesk, voor als er technische problemen zijn (bijvoorbeeld met inloggen). 

Ja, die is er en we zijn een gezonde school dus er is een goed aanbod van gezond eten en drinken.

Het Calandlyceum is vernoemd naar Pieter Caland, een ingenieur uit Zierikzee. Hij leefde van 1826 tot 1902. Caland was werkzaam bij de waterstaat in Zeeland. Hij bestudeerde zeearmen en benedenrivieren toen hij in Brielle was gestationeerd. Rotterdam, een van de grootste havens ter wereld, heeft zijn verbinding met de zee voor een belangrijk deel te danken aan Pieter Caland.

Over Dalton onderwijs

Daltononderwijs is gericht op een krachtige ontwikkeling van de leerling. Leerlingen krijgen aardig wat vrijheid om te leren. Maar bij die vrijheid horen wel een paar goede afspraken; je moet je werk bijvoorbeeld op een afgesproken moment af hebben. De meester of juf helpt je op weg, met een opdracht of een project, maar daarna ben je zelf verantwoordelijk voor wat je doet. 

Uit onderzoek blijkt dat het Daltononderwijs vele kenmerken bezit van effectief onderwijs. Het voldoet aan ‘evidence-based’ (in de praktijk bewezen) kenmerken van effectief onderwijs en die sluiten naadloos aan bij onze visie op onderwijs.

 • Mix van onderwijsleervormen
 • Heldere uitleg en instructie
 • Geregelde feedback en toetsing
 • Voldoende tijd voor een taak
 • Voldoende focus: duidelijkheid en structuur
 • Leren leren
 • Samen leren
 • Adaptief onderwijs
 • Taakwerk serieus nemen
 • Betrokkenheid van ouders 

 

 1. Je krijgt eerst uitleg en instructie van de meester of juf.
 2. Daarna ga je alleen of in een groepje met het onderwerp, een taak of een project aan de slag.
 3. Tot slot geef je er een presentatie over.

Het is dus belangrijk dat je je werk goed leert plannen. Kom je er alleen (of met je groepje) niet uit, dan zoek je samenwerking met anderen. Of je klopt aan bij de leraar.

 

Nee, dat niet. Elke leraar vult dat ook anders in. Door op verschillende manieren les te geven, kunnen leerlingen ook beter de aandacht krijgen die ze verdienen. In de praktijk zullen leerlingen steeds zelfstandiger aan de slag gaan met lesstof. Hoe ze dat doen en met wie, kan per les of leraar verschillen. Bij Daltononderwijs past ook dat leraren verschillende lesvormen inzetten om de les boeiend te maken en op verschillende niveaus te kunnen werken. De leerling voelt zich verantwoordelijk voor zijn of haar eigen prestaties en wordt daarbij geholpen door de leraar, die vooral een coachende rol heeft.

Over gymnasium universale

Bij gymnasium Universale combineren we onze gymnasium-opleiding (Latijnse en Griekse taal en cultuur) met de manier waarop op ons technasium gewerkt wordt. Lees meer op de pagina van het Gymnasium Universale.

Voor het centrale eindexamen Grieks en Latijn halen leerlingen van onze school al jaren gemiddeld hogere cijfers dan leerlingen van scholen die alleen gymnasium hebben (categorale gymnasia). Dat we in kleinere groepen werken heeft hier vast mee te maken. En vermoedelijk ook omdat je Latijn en Grieks krijgt van universitair geschoolde docenten met een aanstekelijk enthousiasme voor de Klassieke talen.

Met de vakken Latijn en Grieks krijg je een grote culturele bagage mee en leer je extra vaardigheden voor het leven. Je leert namelijk bijzonder veel van het puzzelend vertalen en begrijpen van Latijnse en Griekse teksten. Je wordt beter in analytisch denken en nauwgezet werken. Het is wel wat ingewikkelder dan Engels, Frans of Duits, maar wist je dat die talen juist gemakkelijker worden als je Latijn en Grieks kunt?

Over technasium

Bij aanmelding voor het technasium (uitsluitend havo/vwo of vwo-advies) moet tijdens het gesprek met de basisschool blijken dat je over voldoende vaardigheden voor het technasium beschikt. Techanasium kun je op havo/vwo niveau volgen of op vwo niveau. Met een vwo advies is er ook de mogelijkheid te kiezen voor de Gymnasium Universale opleiding; een combinatie van gymnasium en technasium.

Top! We zijn blij met elk bedrag, groot of klein voor het kart-team! Doneren voor het kart-team kan hier.

Op een andere manier steunen, bijvoorbeeld in de vorm van een dienst? Neem dan contact op met het kartteam.

Over kunst en cultuur op het Calandlyceum

Maakt het uit of je vmbo-t, havo of vwo advies hebt als je extra kunst wilt?

Nee, dat maakt niet uit. Alle leerlingen kunnen kiezen om extra uren kunst te doen. 

Wij zijn een grote school en onze leerlingen hebben verschillende (culturele) achtergronden. Bezig zijn met kunst en cultuur versterkt de relatie tussen leerlingen onderling, met onze medewerkers en met de omgeving (buren, organisaties, instellingen in de buurt). Je leert door de ogen van een ander kijken, het perspectief van de ander kennen, met elkaar omgaan en elkaar beter begrijpen. Dat draagt bij aan een succesvolle schoolcarrière en helpt leerlingen zich te ontwikkelen tot zelfstandige, expressieve, kritische denkers.

Zit je in groep acht en lijkt de Kunst- en cultuurklas je interessant? Volg dan tijdens de open dagen de masterclass voor de kunstklas. Dat geeft je alvast een goede indruk. Vervolgens kun je bij het aanmelden bij het Calandlyceum aangeven dat je kiest voor het kunstprofiel/kunstklas

Neem daarvoor contact op met de kunstklascoördinator. 

 sjonker@calandlyceum.nl

Over sport op het Calandlyceum

Als Topsport Talentschool zijn we volledig ingesteld op jonge topsporters met drukke schema’s en volle dagen. Meedenken, flexibel zijn en er tegelijkertijd toch voor zorgen dat zij hun diploma halen, dat is voor ons dan weer de sport. Jaarlijks lopen er zo’n 250 jonge topsporters bij ons rond. En het aantal topsportleerlingen blijft groeien, onder andere ook door de samenwerking met Ajax en CTO Amsterdam. Ook hebben we onze eigen basketball academie: Caland Jeugd Basketball. 

Het Calandlyceum begeleidt topsport-talenten op vmbo-t-, havo- en vwo-niveau. We hebben een topsportleerlijn tot en met de zesde klas, ook voor leerlingen die een CTO-programma volgen. Neem met vragen gerust contact op met de coördinator voor topsportleerlingen.

 

De LOOT-brugklas is de topsport-brugklas van het Calandlyceum. Je kunt je aanmelden voor de LOOT-brugklas als je een LOOT-status hebt van je sportbond. Topsportleerlingen met LOOT-status hebben voorrang bij plaatsing.

LOOT staat voor Landelijke Organisatie Onderwijs Topsport. Die status krijg je van je eigen sportbond, als die je als (groot) talent beschouwt. Met die status mag je je toetsen verschuiven, als je bijvoorbeeld net een belangrijk toernooi hebt. Lees meer op de website van Stichting LOOT

 

 

Neem gerust contact op met de coördinator van het Caland Jeugd Basketball.

 

Als je straks bij ons op school zit, krijg je via Mijn Caland toegang tot een inschrijfformulier voor Topscore. En je kunt straks natuurlijk altijd even de leraar Lichamelijk Opvoeding aanspreken.

Geef bij aanmelding voor de sportklas bij het Calandlyceum aan dat je kiest voor het sportklas. Je krijgt dan een uitnodiging voor een sporttest. In deze test wordt gekeken hoe je beweegt, hoe je coördinatie is en hoe je je in een groep gedraagt (want in de sportklas is samenwerken belangrijk). 

Nee, dat maakt niet uit. Alle leerlingen kunnen kiezen om extra uren sport te doen. 

Over Passend Onderwijs

Lees daar meer over op de pagina over hoogbegaafdheid. Neem met vragen gerust contact met ons op of maak een persoonlijke afspraak.

Dat staat uitgelegd op de pagina over dyslexie en dyscalculie. Neem met vragen gerust contact met ons op of maak een persoonlijke afspraak.

© 2019 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Swerk online | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.